Organizační informaceOrganizational information

Organizační informace

Termín konání:
2. - 3. dubna 2020

 

Místo konání:
Aula, 1. patro, Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého
tř. 17 listopadu 12, 779 00 Olomouc

 

Organizátoři

Předsednictví workshopu:

prof. MUDr. Ing. Petr Hluštík, Ph.D.
prof. MUDr. Jiří Horáček, CSc.

 

Vědecký a programový výbor:

prof. MUDr. Miroslav Heřman, Ph.D.
předseda vědeckého a programového výboru

prof. MUDr. Martin Bareš, Ph.D.
prof. MUDr. Milan Brázdil, Ph.D., FRCP
prof. MUDr. Robert Jech, Ph.D.
prof. MUDr. Petr Kaňovský, CSc., FEAN
prof. MUDr. Tomáš Kašpárek, Ph.D.
doc. Ing. Jan Kremláček, Ph.D.
prof. MUDr. Jan Mareš, Ph.D.
prof. MUDr. Ján Praško, CSc.
doc. Ing. Jaroslav Tintěra, CSc.

 

Organizační výbor:

prof. MUDr. Petr Kaňovský, CSc.
předseda organizačního výboru

MUDr. Bc. Aleš Grambal, Ph.D.
Mgr. Hana Hettychová
MUDr. Pavel Hok
MUDr. Pavel Otruba, MBA
MUDr. Zbyněk Tüdös, Ph.D.
MUDr. Tomáš Veverka, Ph.D.

 

Témata

Funkční MR v neurovědách
Funkční MR metodologie

 

Odborný garant: prof. MUDr. Petr Kaňovský, CSc., přednosta
Neurologické kliniky FN, I. P. Pavlova 6, 779 00 Olomouc

 

Jednací jazyk:
český, anglický

 

Registrace účastníků:

2. 4. 202016.00 – 18.00 hodin, na chodbě před aulou
3. 4. 20209.00 – 10:30 hodin

 

Odborné přednášky a postery

Přednášky:
Délka přednášky 10 minut.
Dataprojekce, akceptovány jsou CD, DVD, flash disk (formát PowerPoint 2003-2013, PDF).

Postery: šířka 90 cm, výška 120 cm.

Abstrakta:

Vyplňte v přihlášce k účasti.
Ve formátu Word, jednoduché řádkování, velikost písma 11, typ písma Times New Roman, maximální rozsah max. 2500 znaků včetně mezer. Název uveďte tučně a velkými písmeny. Délka přednášky – 10 minut.
Organizátoři si vyhrazují právo zařadit přihlášený příspěvek buď jako ústní sdělení nebo poster. Informace o přijetí přednášky nebo posteru bude prezentujícímu autorovi zaslána do 20. 3. 2020.

Termín dodání abstraktu: 15. 3. 2020

 

Akreditace

Akce bude zařazena do systému celoživotního vzdělávání lékařů, kreditové ohodnocení bude uvedeno na webových stránkách konference.

 

Poplatky

Registrační poplatek:

 platba do 27. 3. 2020platba po 27. 3. 2020
lékaři / VŠ pracovníci500,- Kč700,- Kč

 

Studenti v denním studiu magisterského a doktorského studijního programu a členové Sekce pro funkční mapování mozku ČSKN ČLS JEP s aktivní účastí registrační poplatek neplatí.
Registrační poplatek zahrnuje účast na odborném programu včetně výstavy firem, tiskové materiály, oběd dne 3. 4. 2020, občerstvení během přestávek, certifikát ČLK.
Registrační poplatek prosíme uhradit převodem na účet Univerzity Palackého v Olomouci nejpozději do 27. 3. 2020.

Pro platbu převodem prosím použijte tyto platební údaje:

Komerční banka, a.s., pobočka Olomouc
Číslo účtu: 19-1096330227/0100
Variabilní symbol: 999021112
Název účtu: Univerzita Palackého v Olomouci

Pro platby ze zahraničí:
IBAN: CZ0901000000191096330227
SWIFT kód banky: KOMBCZPPxxx

Po 27. 3. 2020 nelze platit poplatky převodem, pouze v hotovosti u registrace.

V případě, že budete požadovat vystavit fakturu či daňový doklad, vyplňte v přihlášce příslušnou kolonku. Pro úspěšné uskutečnění platby je nezbytné uvést variabilní symbol. Prosíme o zaslání kopie dokladu o zaplacení na email: romana.sedlackova@upol.cz.

 

Společenský večer

Uskuteční se dne 2. 4. 2020 v prostorách restaurace Kozlovna M3, 17. listopadu 43. Svůj zájem o účast na společenském večeru vyznačte v přihlášce k účasti.

 

Ubytování

Ubytování je rezervováno v termínu 2. - 3. 4. 2020 v Hotelu Palác, 1. Máje 869/27, Olomouc (www.hotelpalac.cz)

Rezervaci pokoje proveďte přímo na telefonním čísle hotelu: 585 242 175 nebo na emailu: info@hotelpalac.cz. Pro získání ubytování za smluvní cenu použijte heslo WORKSHOP. Dvoulůžkový pokoj/noc = 1.250 Kč/noc (při obsazení jednou i dvěma osobami). Rezervace pod heslem jsou platné pouze k datu 27. 3. 2020 a kapacita pokojů je omezena.

Ubytování si platí každý účastník sám v recepci hotelu.

 

Stravování

Zajištěno občerstvení v průběhu workshopu a oběd 3. 4. v místě konání konference.

 

Zrušení účasti

V případě zrušení účasti se obraťte na email romana.sedlackova@upol.cz. Účastníkům, kteří uhradí poplatky a zruší účast do 31. 3. 2020, budou poplatky vráceny v plné výši. Po tomto termínu poplatky nevracíme, ale zašleme materiály z konference.

 

Důležité termíny

Termín dodání abstrakt 15. 3. 2020
Potvrzení o přijetí přednášky nebo posteru 20. 3. 2020
Termín zaplacení poplatků 27. 3. 2020

 

Kontakty

Vědecký sekretariát:

Neurologická klinika LF UP a FN Olomouc
I. P. Pavlova 6
775 20 Olomouc
prof. MUDr. Ing. Petr Hluštík, Ph.D.
Tel.: +420 588 443 419
E-mail: phlustik@upol.cz

Registrace a ubytování:

Konferenční servis Univerzity Palackého v Olomouci
Biskupské nám. 1
771 11 Olomouc
Mgr. Romana Sedláčková
Tel.: 585 631 140
E-mail: romana.sedlackova@upol.cz