fmri2020.upol.czfmri2020.upol.cz

Univerzita Palackého v Olomouci
pod záštitou Sekce pro funkční mapování mozku
a České lékařské komory

 

pořádají

 

16. mezinárodní workshop
funkční magnetické rezonance
Olomouc

2. – 3. dubna 2020

Akce zrušena z důvodu COVID-19.
Náhradní termín na podzim 2020 je v jednání.

 

 

Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci
tř. 17. listopadu 12, 779 00 Olomouc

Organizační zajištění: Konferenční servis UP